Szervezetfejlesztés

Szervezetfejlesztési programunk a teljesítmény és a minőség javítását célozzák meg a szervezeten belül.

A szervezetfejlesztés jellemzői:

 •     Tervezetten egy probléma orvoslására
 •     Átfogó, a teljes rendszert érintő
 •     Bevonja azokat a szereplőket, akik legjobban hatnak a változásokra
 •     Humanisztikus , az emberi képességekre és értékekre alapoz
 •     Rendszerszemléletű

Amit nyújtani tudunk:

Vizsgálatok:

 •     Diagnosztikai vizsgálatok a szervezet egészére vagy bizonyos egységeire
 •     Szervezetfejlesztési, képzési szükségletek felmérése
 •     Folyamatátvilágítás

Beavatkozások:

 •     Stratégiai célok kialakítása
 •     Jövőtervezés
 •     Változáskezelés
 •     Folyamat-tanácsadás
 •     Problémafeltáró és kezelő workshopok
 •     Szervezettervezés
 •     Szervezeti tanulási mechanizmusok fejlesztése
 •   Tudásmenedzsment rendszerek fejlesztésére irányuló cégre szabott stratégia kidolgozása
 •     Képzési rendszerek kialakítása és fejlesztése
 •     Belső kommunikációs rendszer fejlesztése
 •     Problémamegoldást támogató workshopok
 •     Vezetésfejlesztés
 •     Coaching a vezetők számára
 •     Egyéb szaktanácsadások

Komplett HR rendszerek vagy alrendszerek kidolgozása pl.: munkaköri leírások, motivációs rendszerek, teljesítményértékelő rendszerek kialakítása, bevezetése, fejlesztése.

Komplett AC és DC lebonyolítása, mely csökkenti a fluktuációt és növeli a beválás esélyeit. Cégre és munkakörre szabva, nemzetközi módszerekkel.

A Select a megrendelő igényeihez igazított, egyedileg megtervezett szakértői közreműködést, elkötelezett eredmény-szemléletet, hatékonyságot és garantált minőséget biztosít minden ügyfele részére.
A Select által alkalmazott, bizonyítottan eredményes szakmai módszertani elemek és technikák a szervezetfejlesztés, a szervezeti hatékonyság-növelés és az emberi erőforrás fejlesztés területén felmerülő igényekre testre szabott és tudományosan megalapozott megoldásokat nyújtanak.

A Select megközelítése alapján egy szervezet identitását és fejlődésének irányát a Jövőkép- Küldetés- Értékek triádja határozza meg – a tanácsadói fókusz középpontja a szervezetek olyan fejlődésének támogatása, hogy azok a vállalt identitással és irányultsággal összhangban, a szükséges képességekkel rendelkezve, érzelmileg is elkötelezett módon működjenek.

A Select hisz abban, hogy egy fejlesztési folyamat akkor eredményes, ha a sokszínűségből merít, ezért integrálja a szervezetben meglévő tudást a legújabb módszertanokon alapuló szervezetfejlesztési megközelítésekkel.

A Select meghatározó szakmai hitvallása a minőség és az eredményesség, ezek a kulcsszavak határozzák meg valamennyi tanácsadói tevékenységét. Saját fejlesztésű módszerek támogatják a partnereket fejlesztési stratégiájuk megvalósításában, a Select humánerőforrás szakemberei, trénerei, tanácsadói, oktatói mindegyike 6-20 éves tapasztalattal rendelkezik az általa megjelenített területen.

Társaságunk minden szervezetfejlesztési tevékenysége a bels dinamikában rejlik: nyitottnak kell lenni az akár menet közben alakításra annak érdekében, hogy a közösen működtetett támogató folyamat megfeleljen az esetlegesen időközben felmerülő új kihívásoknak, új körülményeknek.
A szervezetfejlesztésben és változás-menedzsmentben gyakorlott szakmai partnerként egy jövőépítő, jellemzően a lehetőségek időbeli észrevételére és kihasználására fókuszáló, pozitív jövőképet sugárzó stratégia eredményes bevezetésének támogatása, a munkatársi és vezetői körben elérendő valós változások inspirálása olyan lehetőség, melyre örömmel és szívesen vállalkozik.

Az szervezetfejlesztésünk a stratégiai folyamat változáskezelési részére nyújt, rövid- és középtávú megoldást. A Select által képviselt módszertan kimondottan épít a Megbízó felsővezetésével és HR területének munkatársaival való komoly és szoros együttműködésre.
Javasolt megközelítésünk a folyamat-tanácsadás magatartástudományi alapjain nyugszik, hiszünk abban, hogy a szervezet fejlesztéséhez, a szervezeti problémák megoldásához vezető tudás, bölcsesség a szervezet tagjaiban rejlik, így a mi feladatunk, hogy az erősségekre építve, ennek felszínre hozásában és összekapcsolásában segítsük a Megbízónkat, hangsúlyt helyezve a hiánykompetenciák fejlesztésére is.

A vezetői workshop célja

A vezetői workshop célja, hogy a cég felső vezetése az egy vagy több napos közös munka során irányított, de független moderációval meghatározza a vállalat legfontosabb stratégiai pontjait, az azokhoz rendelendő eszközöket, feladatokat, valamint kijelölje azon kulcsfontosságú üzleti tényezőket, melyek javítják a szervezet hatékonyságát és támogatják a cég üzleti eredményességét.

Ezen felüli hozadéka az együtt eltöltött időnek, hogy a menedzsment jobban megismerje egymást, összecsiszolódjanak, növekedjen a csapat kohéziója, emelett a cég definiáljon egy olyan vállalati kultúrát, melyet a vezetők szervezetükbe tovább tudnak vinni.

Módszerünk:
A workshop interaktív megbeszélés, melynek jellegéből fakadóan intenzív véleménycserét tesz lehetővé a részvevők számára, az egyes témákat a moderátor rövid, tömör felvezetése után példákon keresztül kiscsoportos feladatmegoldások, kidolgozások követnek, majd a csapatmunka eredményének megvitatásából merített hasznos ötletek a legfőbb érték a részvevők számára.

Cégre szabott ajánlatot kérek!