HR-tanácsadás

HR tanácsadás, a hozzáadott érték!

A megrendelő cég igényeihez igazított és egyedileg megtervezett Select szolgáltatás hatékonyságot és garantált minőséget tesz lehetővé. Az ügyfeleket szakértőink személyes tanácsadásban részesítik. A megbízó vállalat munkaerő-gazdálkodását és belső működését jól ismerő tanácsadó kolléga folyamatosan és gyorsan tudja biztosítani az éppen szükséges munkatársak belépését, segítséget nyújt személyzeti problémák feltárásában, és azok megoldásában.

Előzetes konzultáció után készségesen állunk Ügyfeleink rendelkezésére a következő szolgáltatásokkal:

 • Készségfejlesztő tréningek
 • Humán Erőforrás Audit
 • Egyéni pszichológiai vizsgálatok, képesség -és alkalmassági vizsgálatok

Vállaljuk kis-, közép-, és nagyvállalatok részleges vagy teljes humánerőforrás támogatását, szükség esetén, helyszínre kihelyezett munkatárssal az alábbi területeken.

Humántőke értékelés:

 • Szervezettervezés, szervezetfejlesztés
 • Karriertervezés
 • Célzott tréningek tervezése
 • Szervezeti értékrend formálás
 • Csoportmunkában észlelt zavarok feltárása
 • Munkaügyi, munkajogi tanácsadás / átvilágítás
 • Teljesítmény értékelési rendszer bevezetése, támogatása
 • Cégre szabott cafeteria rendszer bevezetése
 • HR controlling
 • Munkaidő-keretek kidolgozása
 • Vállalat teljes körű humánerőforrás támogatása (ki- és beléptetések, orientálások, oktatásszervezés, munkaerő-felvétel, létszám leépítés, stb.)
 • Assesment- és development centerek lebonyolítása

Egyéni pszichológiai vizsgálatok, képesség -és alkalmassági vizsgálatok alkalmazása:

 •  Potenciális belső és külső jelöltek munkaköri alkalmasságának vizsgálata
 •  Belső előléptetés
 •  Áthelyezés
 •  Karrier és belső utánpótlás tervezés
 •  Konkrét személyhez fűződő problémák analízise

Munkaügyi tanácsadás:

Munkajogi tanácsadó részlegünk kiterjedt praxisa, valamint jól képzett, gyakorlott szakértőgárdája segítségével az alábbi munkajogi problémák rendezése terén áll ügyfelei rendelkezésére:

 • munkaszerződések, megállapodások elkészítése és véleményezése
 • munkajogi szabályzatok kidolgozása, véleményezése;
 • munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése;
 • munkaszerződések áttekintése, jogszabályi változások miatti módosítása;
 • tanácsadás munkaviszonyok felmondása, közös megegyezéssel való megszüntetése során;
 • tanácsadás munkaviszonyok valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok keletkezésével, illetve
  megszüntetésével kapcsolatban (alkalmazotti és vezetői szinten is);
 • tanácsadás csoportos létszámleépítések előkészítése és lebonyolítása során;
 • vezetői munkaszerződések előkészítése;
 • tanulmányi szerződések előkészítése;
 • kollektív szerződések elkészítése, megkötése, módosítása, felmondása és/vagy véleményezése;
 • kollektív munkaügyi viták rendezése;
 • tanácsadás az üzemi megállapodás megkötésével, az üzemi tanács elnökének és tagjainak-, valamint az üzemi megbízott megválasztásával kapcsolatban;
 • külföldi munkavállalók belföldi foglalkoztatásának engedélyeztetése;
 • munkahelyi kiszervezés;
 • tanácsadás alkalmi munkavállalói kiskönyvvel való foglalkoztatás kapcsán;
 • tanácsadás és képviselet munkaügyi jogvitákban (munkaügyi per, munkaügyi egyeztetés).

Kiemelt figyelmet fordítunk a jogághoz tartozó speciális területeket érintő tanácsadásra, (atipikus foglalkoztatási módozatok: munkaerő-kölcsönzés, részmunkaidő, távmunka, határozott idejű foglalkoztatás, önfoglalkoztatás, bedolgozás, alkalmi munka, szezonális munka).

Cégre szabott ajánlatot kérek!