Vezetői Coaching

Mi a coaching?

A professzionális coaching olyan szakmai kapcsolat, amely segíti az ügyfelet, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el akár a magánéletében, akár a munkájában, vagy a szervezetében, ahol dolgozik. A coaching folyamat során az ügyfél elmélyíti tudását, növeli teljesítményét, és mindezek eredményeként javul az életminősége.
Minden találkozáskor az ügyfél választja meg a beszélgetés fókuszát, míg a coach figyelmesen hallgatja, megfigyeléseit visszajelzi, és legfőképpen kérdéseket tesz fel. Ez az interakció egyrészt segíti az ügyfelet abban, hogy világosabban lásson, másrészt akcióra serkenti. A coaching folyamata a fókusz és a választási lehetőségek bővítésével felgyorsítja az ügyfél fejlődését. A coaching arra koncentrál, hogy világossá váljon hol tart most az ügyfél, és mit akar tenni annak érdekében, hogy eljusson oda, ahová el szeretne érni.
A coaching folyamat eredménye az ügyfél eredménye, azaz szándékának, választásának és akcióinak a következménye, amelyet a coach, mint a folyamat szakértője támogatott.

Ez a meghatározás érvényes a business coachingra és a life coachingra egyaránt. A business coaching többek között a munkahelyi teljesítmény növelésére, a profizmus fejlesztésére helyezi a hangsúlyt – többnyire a munkáltató megbízásából. Ez a fogalom régebben kizárólag a felső vezetők részére nyújtott szolgáltatásként, azaz executive coachingkent vált ismertté. Mára már köztudott, hogy a business coaching általánosabb formában nem csak a szervezet legfelsőbb szintjén dolgozóknál, hanem minden más szinten is jó befektetés. Vannak cégek, amelyek belső coachot is alkalmaznak, de többségük külső coachot bíz meg a semlegesség és a nagyobb rálátás előnyei miatt.

A business coaching lehet:

  • Felsővezetői (executive) coaching: a döntéshozatal legfelsőbb szintjén állókat segíti speciális dilemmái feloldásában, gyakran olyan kérdések átgondolásában, amelyeket nem tud másokkal megosztani, és erősíti tisztánlátását aktuális vagy stratégiai lépések megtételénél.
  • Középvezetői coaching: a középvezetők vezetői kompetenciáinak fejlesztésére szolgál, olyan esetekben, amikor a vezető a rutin-szerű működésében változást szeretne; új stílust, új eszközöket akar kialakítani, és a coaching védett keretei között szeretné azokat tesztelni, kipróbálni.
  • Csoportos coaching: amikor a különböző cégek vagy területek vezetői egy körben gyűlnek össze, és a coach moderálásával saját esetükön, helyzetükön, megoldásra váró feladatukon keresztül beszélik meg tapasztalataikat, és cserélnek véleményt.
  • Team coaching: egy konkrét projekttel kapcsolatos problémák megoldásánál nyújt támogatást a projekt team-tagjainak. Eredményesen alkalmazható többek között megváltozott vezetői team együttműködésének kialakításánál, új erőtartalékok feltárásánál és optimális megoldások közös keresésénél.

Cégre szabott ajánlatot kérek!