Ismét mást jelent a kötetlen munkaidő

 Az új Mt. alapján 2012. július 1-t?l akkor beszélhetünk kötetlen munkarendr?l, ha a munkáltató a munkavállalónak írásban átengedi a jogot, hogy napi munkaidejének legalább felét heti rendszerességgel magának ossza be.

 Vagyis a jelenleg hatályos szabályok szerint nem kell, hogy a munkavállaló a munkaideje egésze felett rendelkezzen, elegend?, ha a munkaid? felét saját maga oszthatja be. Például ha a teljes munkaid?s munkavállaló 11 és 15 óra között köteles a munkahelyén munkát végezni (törzsid?), de a fennmaradó 4 órát saját döntése szerint dolgozhatja le, már kötetlen munkarendr?l beszélhetünk.

A kötetlen munkarend sajátossága, hogy keretében az alábbiakra vonatkozó szabályokat egyáltalán nem kell alkalmazni: munkaid?keret, munkaid?-beosztás, vasárnapi és munkaszüneti napi munkaid?-beosztás, munkaközi szünet, napi és heti munkaid?,

rendkívüli munkaid?, ügyelet, készenlét.

 Ezáltal nem kell nyilvántartani a rendes és rendkívüli munkaid?t, illetve a készenlétet. Kizárólag a szabadság nyilvántartása kötelez?.

A kötetlen munkarend azonban kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a munkakör sajátos jellege, illetve a munkavégzés önálló megszervezése tekintetében ez lehetséges.

 A kötetlen munkarenddel kapcsolatban azonban fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi meghatározás csak 2013. december 31-ig alkalmazható: 2014. január 1-t?l visszatér a régi szabály, miszerint csak akkor beszélhetünk majd kötetlen munkarendr?l, ha a munkáltató a teljes munkaid? beosztásának jogát átengedi a munkavállalónak. Ebben az esetben viszont a munkarend kötetlen jellegét nem érinti majd, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét azok sajátos jellegénél fogva meghatározott id?pontban, vagy id?szakban kell, hogy teljesítse.

(hrportal.hu)